गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्वयम् सेवक बिना लोप्चनको पहलमा र समाज सेवक Sonam Wangchan द्वारा स्नेहा आश्रममा नानीबाबुहरूलाई राहत बितरन गरिएको छ

आज हाम्रो स्नेहा आश्रम मा आएर गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्वयम् सेवक र एक कलाकार पनि बिना लोप्चनको पहलमा र समाज सेवक Sonam Wangchan द्वारा स्नेहा आश्रममा नानीबाबुहरूलाई राहत बितरन गरिएको छ र फेरि पानी सहयोग को आशाराख्द्छौ स्नेह परिवार   Bina Lopchan, A social worker and an artist of Nepal & social worker Sonam Wangchan Thursday, Read more about गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्वयम् सेवक बिना लोप्चनको पहलमा र समाज सेवक Sonam Wangchan द्वारा स्नेहा आश्रममा नानीबाबुहरूलाई राहत बितरन गरिएको छ[…]