Happy birthday to Sneha Khadka

अ्मेरिका बस्दै आउनु हुने गीतकार/संगीतकार दिल खडका ज्युकी छोरी (Sneha khadka ) ज्यु को जनमदिन को अबसर मा यो महामारि मा पनि हामिलाइ यो माया पर्दान गर्नु भएकोमा रु 22,202 रकम सहयोग गर्नु भएको छ। याहालाइ धेरै धेरै धन्याबाद नाम नि मिलेको (स्नेहा खड्का ) ज्युलाइ जन्म दिन्को मुरि मुरि शुभकामना , फेरि पनि याहाको साथ सहयोग को आश राख्द्छौ (स्नेह आश्रम) परिवार