Help From Belgium Team

बेल्जियम बाट अर्जुन गुरुङ दाजुको नेतृत्वमा हाम्रो छोरा छोरिलाइ रु 20925 सहयोग प्राप्त भएको छ । हजुरहरुको यो माया र सहयोगको लागि हामी स्नेह आश्रम परिवार हार्दिक आभार प्रकट गर्द्छौ । धन्यबाद सहयोगी हातहरु Arjun kumar gurung/Shree Krishna tamot/Dan Bahadur gurun/Bikash shrestha/Ram gurung/Isha gurung/Sara aryal /Muna k.c

Sunday, June 24 | 2020

Under the Supervision of Mr. Arjun Gurung. The Amount of Rs. 20925 have been Supported all the way from Belgium, For which Sneha Ashram is feeling Grateful | Thankful to Helping Hands: Arjun kumar gurung/Shree Krishna tamot/Dan Bahadur gurun/Bikash shrestha/Ram gurung/Isha gurung/Sara aryal /Muna k.c . We hope for more love & support in upcoming days too

Thank you | SNEHA ASHRAM