A Great Help From Team USA

हाल अमेरिकामा बसोबास गर्नुहुने यम बिस्व सिन्चुरी ज्यु को परिवारले हाम्रो नानी बाबुहरुलाई माया गरि रु १३२५० रकम पठाई सहयोग गर्नु भएको छ । यहाहरु सबैलाइ धेरै धेरै धन्यबाद । महिना मा कति सक्नु हुन्छ हजुरहरु बाट फेरि पनि सहयोगको आशा राख्द्छौ। (स्नेह परिवार)

Monday, June 24 | 2020
Mr. Yam Bishwo Sinchuri’s Family who are currently living in USA have helped Sneha Ashram’s children with a huge amount of Rs. 13250. We are really thankful for your great help. We hope for monthly help too, with a humble request
Thank You | SNEHA ASHRAM