स्नेह आश्रम मा बार लगाइयो

यस्तो आर्थिक अभावको बेलामा पानी हामिले हजुरहरुले गर्नु भएको सानो-सानो सहयोगको सदुपयोग गरि हाम्रो छोराछोरिको सुरक्षाको लागि आश्रममा जस्ता ले बारेर छुट्टै कम्पाउन्ड बनाएका छौ जस्ले गर्दा हाम्रा छोरा छोरी सुरक्षित भएको हामिले महसुस गरेका छौ । हामिलाई सहयोग गर्नुहुने सबै प्रती धेरै धेरै आभारी छौ । (स्नेह परिवार)
Tuesday, June 16 | 2020
Even during economic crisis & lock down all of your help has been appreciated and we have added the steel in our Sneha Ashram due to which our children are safe.  We are grateful for all the people who helped us even during this hard Situation
THANK YOU | SNEHA ASHRAM