Thank You Mr. & Mrs. Rai | Thank You Mrs. Balika Pariyar

चन्द्र नेचली राई र रन्जना राई ज्यु ले $100 साथै बालिका परियार ज्यु ले $ 20 सहयोग गर्नु भएको छ । हाम्रो छोराछोरी लाई माया गरेर छोराछोरी को खाना खर्चको लागि भनेर गर्नु भएको यो सहयोग प्रती हामी निकै आभारि छौ र धेरै धेरी धन्यवाद दिन चाहन्छौ । (स्नेह परिवार)

Sunday, June 21 | 2020
Mr. Chandra Nechali Rai & Mrs. Ranjana Rai have donated our kids with $100 also Mrs. Balika Pariyar have donated us with $20. Thank you for supporting our children and also loving them a lot. We hope for more support and love in upcoming days too Thank you
THANK YOU | SNEHA ASHRAM