May The Departed Soul Rest In Peace

भु.पू. सैनिक भारतीय अवकाश प्राप्त सूबेदार स्व. श्रीमान देव बहादुर गुरुङज्यु ( काईंला बाबा ) को गुणको स्मरण गर्दै नाम बताउन नचाहने शुभ चिन्तकले वहाँको अमर , दिव्य आत्माले भगवानको लोक परमधाम वैकुण्ठमा वास होस र चिरशान्ती प्राप्त गरून् भनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली स्वरूप नेपाली रकम जम्मा रू. १०,००८/= ( अक्षेरूपी :- दश हजार आठ रूपियॉं मात्र ) यस हाम्रो स्नेह आश्रमको बाल बच्चाहरूको भविष्यको सहयोगार्थ पठाउनु भएको छ ।
हामी स्नेह आश्रमको तर्फबाट पनी सूबेदार स्व. श्रीमान देव बहादुर गुरुङज्युको दिव्य आत्माले चिर शान्ति प्राप्त गरून् भनी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौं ।
हामी स्नेह आश्रम परिवार हृदय देखी नै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं साथै आगामी दिनहरूका लागी पनि बाल बच्चाहरूको भविष्यको निम्ति आर्थिक सर सहयोग र सल्लाहको आशा , अपेक्षा राखेका छौं । वास्तवमा सेवा नै धर्म हो । संसारमा सेवा भन्दा ठुलो अर्को कुनै धर्म छैन । निस्वार्थ सेवा गरौं र धर्म जगाऊँ । आत्मा साक्षी राखी तन, मन र धनले भाव सहीत सेवा गरौं । किनकी भाव बिनाको सेवा र सेवा बिनाको भाव मुल्यहीन हुन्छ । हार्दिक धन्यवाद ( स्नेह आश्रम परिवार ) ।