Thank You Mr. Ganesh Khatri for your kind help

मनका धनी , अत्ति नै सहयोगी भावको धनि श्री गणेश खत्री ज्यु ले हाम्रो छोराछोरिको लागि खाने कुरा सहित रु २५००० रकम सहयोग गर्नु भएको छ .. सेवाभाव जागिरहोस हजुरको परिवारमा सुख शान्ती होस अझै उन्नती प्रगति होस भन्ने शुभकामना सहित हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछौ । हार्दिक आभार (स्नेह परिवार)
Tuesday, September 22 | 2020