A help from father and his team

2077/7/7 को दिन ,,आटिस खबर ,,,गोपि कृष्ण र प्रभाद ज्यु ले हाम्रो स्नेह आश्रमको ईन्ट्रभिउ लिनु भको थियो। र तेहि ईन्ट्रभिउ हेरेर स्नेह आश्रम मा हाम्रो छोरा छोरीको लागि सहयोग लिएर आउनु हुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यबाद यो अबस्थामा हामिलाई साथ सहयोग दिनु हुने सबै प्रती आभार व्यक्त गर्द छौ।
पुर्न कृष्ण भन्डारी ज्यु रू २०,०००
खुस्बु हिराचन ज्यु रू २३,३८५
Noor Salameh Maloul खानेकुरा सहित रू७०००
/ लाईस क्लब/अमृत तामाङ को टिम राहासन
दिनेश मोहत ज्यु/ राहसन
सर्मिला गौतम ज्यु/ रू ५०००
पर्लात थापा/५०००
जोसेफ राई राहसन
दान शर्मा…..११५२२
हजुर हरूको यो माया र साथ सहयोग को लागी हामी आभारिक छौ र धेरैजनाले अझै सहयोग गर्छौ भन्नु भएकोछ र याहाहरू प्रति सहयोग को आशा राख्दछौ सम्पुर्ण सहयोगी मनहरुलाई हिर्दय देखि नै आभर प्रकट गर्न चाहान्छौ। (स्नेह आश्रम परिवार )