Happy birthday to Master Ashish Rai

सिता कुमारि को छोरा आसिस राई ज्यु को जन्म दिनको अबसर मा हाम्रा नानी बाबुलाई केहिसामान किन्न को लागि सहयोग गर्नु भएको छ र याहालाई जन्म दिनको धेरै धेरै शुभकामना आउने दिन मा नि माया साथ सहयोग को आशा राखेकाछौ स्नेह परिवार

2 thoughts on “Happy birthday to Master Ashish Rai

Comments are closed.