A Very Big Thanks To NRNC Church

दुबाई NRNC Church बाट पास्टर श्री कमल थापा ज्यु को नेतृत्वमा हाम्रा नानिबाबुहरुलाई सहयोग स्वरुप रु ३२,११० रकम प्राप्त भएको छ । यस्तो महामारीको बेलामा हामिलाई सम्झिएर यो अमुल्य सहयोग उपलब्ध गराउनु भएकोमा सबै सहयोगि हातहरु प्रती हार्दिकता सहित हृदय देखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौ । यस्तो महामारीको बेलामा आफ्नो सुरक्षा अपनाउनु होला .. आगामि दिनहरुमा पनि साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछौ । हार्दिक आभार