Addition of water tank in our Sneha Ashram

स्नेह आश्रम नयाँ ठाउमा सरेको हामिले जानकारी गराएका थियौ । तर त्यहा खानेपानी को ट्यान्कि र बार लगाउनु पर्ने थियो । यो लकडाउनको बेलामा हामीले छोराछोरिको लागि आफ्नै खानेपानी ट्यान्की राखेका छौ र घरबेटि बुवाको सर्त अनुसार जस्ताको बार लगाएका छौ । यस्तो बेलामा पनि हामिलाई मन देखि सहयोग गर्नु हुने सबैजना प्रती आभारी छौ Read more about Addition of water tank in our Sneha Ashram[…]